Wie ben ik?

 J A N N E T  K L O O T W I J K 

Ik ben Jannet Klootwijk een jonge, enthousiaste en flexibele kraamverzorgster. Ik woon in Barneveld. In 2016 heb ik de opleiding tot kraamverzorgende succesvol afgerond. Na werkzaam geweest te zijn bij een reguliere organisatie en daar al vele gezinnen te heb mogen verzorgen, ben ik november 2019 gestart als Jannet kraamzorg.

Z E L F S T A N D I G   
K R A A M V E R Z O R G E N D E 

Ik ben in het bezit van het diploma kraamverzorgende en ben geregistreerd bij het kenniscentrum kraamzorg. Jaarlijks volg ik de verplichte bijscholingen. Jannet kraamzorg is aangesloten bij kraamzorg 1 op 1 die contracten heeft met alle zorgverzekeraars en voldoet aan de certificering van de geboortezorg. Het voordeel van een zelfstandige kraamverzorgende is dat op het moment van de bevalling er geen onbekend gezicht aan jullie kraambed staat. Ik heb dan al met jullie kennis gemaakt middels een intakegesprek.

Het belangrijkste in mijn werk vind ik het luisteren naar jullie persoonlijke wensen en zo de zorg op maat kan bieden. Hierdoor kan ik de continuïteit van jullie gewenste zorg garanderen. Zodat de kraamtijd een fijne, ontspannen en waardevolle tijd wordt. Ik streef er naar goede en professionele zorg te geven, met als speerpunt dicht bij de basisbehoefte van moeder en kind te blijven. Mijn doel hierbij is dat jullie na de kraamweek het vertrouwen hebben gekregen om zelfstandig verder te gaan.

2  W E R K G E B I E D E N  

Jannet kraamzorg werkt vanuit 2 werkgebieden. 
Hoe zit dat nu precies? Mijn familie komt allemaal uit het westen (Alblasserwaard).
Toen ik de stap gezet had om als zzp kraamverzorgende verder te gaan, kwam er al snel een zorgvraag van familie. Een spannend avontuur! Dat beviel me wel.
Ik heb een logeeradres in Oud-Alblas waar ik dus met grote regelmaat ben. Op deze manier kan ik dus op de Veluwe en in de Alblasserwaard werken. 

NIQNIQ-6946

Enthousiasme: Mijn werk is mijn passie en ik vind het een uitdaging om jullie kraamtijd tot een onvergetelijke periode te maken.

Rust en vertrouwen: Zorg geven die op je persoonlijke wensen en situatie wordt afgestemd. Een kraamperiode waarin je herstelt, uit kan rusten, je kindje kan leren kennen en het huishouden doorgaat. Ik wil jullie het vertrouwen geven dat je na de kraamperiode zelf de zorg van het gezinsleven weer kan oppakken.

Zorggarantie: Ik streef er naar zelf de zorg te verlenen. Zo hebben jullie geen wissel van kraamverzorgster. Mocht ik door een onmacht situatie de zorg niet kunnen verlenen dan kan ik altijd terugvallen op een ZZP collega waardoor wij verzekerd blijven van goede en professionele zorg.

Verzorging: Assistentie bij de thuisbevalling. Verzorging en controle van jou en je baby. Het bijhouden van licht huishoudelijke werkzaamheden. Je krijgt voorlichting en instructie over onder andere (borst)voeding, verzorging, belang van rust, huilen e.d.

Stabiliteit: Persoonlijk contact vanaf de inschrijving, tijdens de bevalling en de kraamperiode.

Neem contact met me op!