Vergoedingen

G E E N  E X T R A  K O S T E N 
M E T  E E N  Z E L F S T A N D I G   
K R A A M V E R Z O R G E N D E  

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering wordt de kraamzorg vergoed. De basiszorg is 49 uur kraamzorg bij borstvoeding en 45 uur kraamzorg bij kunstvoeding. Deze uren worden in onderling overleg verdeeld over 8 dagen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen de uren na de bevalling worden bijgesteld in overleg met de verloskundige. De uren worden vastgesteld door het LIP formulier (Landelijk Indicatie Protocol).

Er geld een wettelijke eigen bijdrage per kraamzorguur. Afhankelijk van je aanvullende verzekering moet je deze eigen bijdrage zelf betalen of wordt deze door de zorgverzekeraar vergoed. Raadpleeg je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Vaak wordt gedacht dat zelfstandige kraamzorg een dure vorm van kraamzorg is. Dit is niet het geval! Jannet kraamzorg is aangesloten bij Kraamzorg 1op1. Deze organisatie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit kan je vermelden bij je zorgverzekering.

Daardoor wordt de kraamtijd altijd vergoed door de verzekeraar. Er zijn dus geen extra kosten verbonden aan de zorg van een zelfstandige kraamverzorgende. 

E E N  V A S T   G E Z I C H T 

Ik streef er naar zelf de zorg te verlenen. Zo hebben jullie geen wissel van kraamverzorgster. Een vast gezicht gedurende de kraamweek.

Mocht ik door een onmacht situatie de zorg niet kunnen verlenen dan kan ik altijd terugvallen op zzp collega’s  waardoor jullie verzekerd blijven van goede en professionele zorg.

Neem contact met me op!