Privacy- en geheimhouding

Privacy en geheimhouding statement Jannet Kraamzorg

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hen is toevertrouwd is belangrijk voor Jannet Kraamzorg. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Jannet Kraamzorg zich in om de persoonsgegevens zeker te stellen. In principe verzameld Jannet Kraamzorg slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen gebruiken om diensten te kunnen verlenen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.

Jannet Kraamzorg verzameld persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Door u te registreren met gegevens voor de interesse van de diensten die Jannet Kraamzorg kan bieden. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij Jannet Kraamzorg hiervoor toestemming heeft gekregen.

Jannet Kraamzorg dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de diensten van Jannet Kraamzorg. Als u d.m.v. een emailbericht informatie van Jannet kraamzorg verzoekt dan zal Jannet kraamzorg gebruik maken van u emailadres en informatie om te kunnen reageren op uw verzoek. Jannet Kraamzorg verzameld in het algemeen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende informatie word verzameld word u daarvan op de hoogte gesteld. Jannet Kraamzorg verzameld alleen bijzondere persoonsgegevens wanner u die vrijwillig verstrekt of wanner dit op grond van de regelgeving noodzakelijk is. Wij verzoeken u weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Jannet Kraamzorg wilt verstrekken. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Jannet Kraamzorg neemt u dan eerst contact op met Jannet Kraamzorg via Jannetkraamzorg@hotmail.com

Beveiligen van gegevens:

Jannet Kraamzorg maakt gebruik van de diensten van Kraamzorg 1 op 1 om de facturatie te kunnen dekken. Door het gebruik van de website laat Jannet Kraamzorg bepaalde gegevens achter. Dit zijn persoonsgegevens. Inde zorgovereenkomst stemt u ermee in dat de persoonsgegevens gedeeld worden met Kraamzorg 1 op1. Om zo van de diensten van Jannet kraamzorg gebruik te kunnen maken.  Kraamzorg Jannet werkt als zorgverlener (zzp`er) in samenwerking met Kraamzorg 1 op 1. Jannet Kraamzorg bewaard de persoonsgegevens zoals de wettelijke richtlijnen daarvoor aangegeven (avg) Alle medewerkers van Kraamzorg 1 op 1 hebben een geheimhoudingsplicht!

Online Diensten

U hebt verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Echter kan Jannet Kraamzorg verzoeken bepaalde persoons gegevens te verstrekken om de vraag op de dienst te kunnen beantwoorden. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiermee instemmen of deze toestemming weigeren. Als u besluit af te meden voor een dienst dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Gebruik afbeeldingen website:

De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn met instemming van ouders geplaatst.

Toegang:

Als u persoonsgegevens aan Jannet Kraamzorg beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele fouten te kunnen corrigeren.

U kunt ook op verzoek tot wijzigingen of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met kraamzorgjannet@hotmail.com wij zullen alle redelijke handelingen verrichten om te kunnen volden aan u verzoek. Zolang dit in overeenstemming is met de professionele standaarden.

Links naar andere websites

Wees u er bewust van dat Jannet kraamzorg websites kunnen doorlinke naar een andere website. Waaronder de website die word onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Vragen inzake het privacy beleid.

Jannet kraamzorg is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via kraamzorgjannet@hotmail. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

Privacyverklaring in samenwerking met Kraamzorg 1 op 1

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van de site Kraamzorg 1 op1, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Kraamzorg 1 op 1 aanvaard daarvoor geen aansprakelijkheid. Mocht u vragen hebben na aanleiding van de website kraamzorg 1 op 1 kunt u gebruikmaken van het contactformulier die te vinden is op de website Kraamzorg 1 op 1.

Kraamzorg 1 op 1 Boomgaard 1 2871PW Schoonhoven telefoonnummer 0182325576 Info@kraamzorg1op1.nl.

Wijzigingen Privacyverklaring

Kraamzorg Jannet behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbevelingen om deze pagina geregeld te bekijken, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 1 Oktober 2019

Neem contact met me op!